Късно наказание

Наказанието за забава при плащане съответства на увеличение, приложено от банката в случай на късно погасяване на месечно плащане по кредита.
В контекста на личен заем или потребителски кредит санкцията за забава при плащане не може да надвишава 8% от месечното плащане. Като част от заем за жилище, заемодателят може да увеличи месечното плащане на забавен кредит и също така да увеличи с 3% лихвения процент при забавени плащания.
отговори по принцип
за 3 минути
Сравнете безплатно
и вземете най -добрата ставка
Заявление за кредит "
Всичко за вашата заявка
Компаратор
Сравнете кредитите и намерете най-добрата ставка
Симулация
Симулирайте кредита си с нашите симулационни инструменти
Лексикон
Информирайте се преди заявлението си за кредит
лява сянка
дясна сянка
enbgde