Банкова организация

Банковата организация, която обикновено се нарича банка, е финансова институция за бизнеса и физическите лица.
Има няколко вида банкови организации:
- лично банкиране.
- национални банки.
Банковите организации се занимават със следните дейности:
- управлението на финансови портфейли.
- управлението на текущи сметки, по които се начисляват транзакционни разходи.
- финансиране на кредит и различни заеми.
Банковите организации могат да бъдат физически или онлайн.

Други определения на лексикона, започващи с буквата O:
отговори по принцип
за 3 минути
Сравнете безплатно
и вземете най -добрата ставка
Заявление за кредит "
Всичко за вашата заявка
Компаратор
Сравнете кредитите и намерете най-добрата ставка
Симулация
Симулирайте кредита си с нашите симулационни инструменти
Лексикон
Информирайте се преди заявлението си за кредит
лява сянка
дясна сянка
enbgde