Оферта за предходен кредит (OPC)

Предходното кредитно предложение е документ, който има стойността на договор, изпратен на кредитополучателя от заемодателя, когато искането му за кредит е потвърдено. Следователно предходната оферта за заем трябва да включва подробните условия на финансирането, предложени от заемодателя, по-специално: лихвения процент, размера на месечните плащания, продължителността, TEG, ГПР и общите разходи по заема.
След като OPC е получен, кредитополучателят има срок за отказ от 14 дни преди окончателното приемане на заявлението за кредит.
Други определения на лексикона, започващи с буквата O:
отговори по принцип
за 3 минути
Сравнете безплатно
и вземете най -добрата ставка
Заявление за кредит "
Всичко за вашата заявка
Компаратор
Сравнете кредитите и намерете най-добрата ставка
Симулация
Симулирайте кредита си с нашите симулационни инструменти
Лексикон
Информирайте се преди заявлението си за кредит
лява сянка
дясна сянка
enbgde