Они

Они
Oney финансовите продукти се управляват от Banque Accord, дъщерно дружество на групата AUCHAN, банка, специализирана в разплащателни карти и конкурентни финансови услуги.

Oney е специализирана в разплащателни карти, парични резерви и лични заеми и разпространява продуктите си изключително в интернет.

С повече от 7,6 милиона клиенти, в Banque Accord работят над 2000 души в 11 държави (САЩ, Полша, Унгария, Италия, Испания, Португалия, Русия, Ирландия, Китай, Румъния, Украйна).

"Ние предлагаме финансови продукти и услуги на физически лица. Идеята ни е проста: да трансформираме връзката на клиентите с парите, като им предлагаме иновативни, прозрачни и силно конкурентни финансови услуги."
Дайте мнението си за Oney!
Мнения на потребители за Oney : ( 1 4.3 / 5 с 22 гласа)


отговори по принцип
за 3 минути
Сравнете безплатно
и вземете най -добрата ставка
Заявление за кредит "
Всичко за вашата заявка
Компаратор
Сравнете кредитите и намерете най-добрата ставка
Симулация
Симулирайте кредита си с нашите симулационни инструменти
Лексикон
Информирайте се преди заявлението си за кредит
лява сянка
дясна сянка
enbgde